Regels en afspraken

Download hieronder een aantal documenten omtrent de regels en afspraken die wij als club hanteren.

Huisregelement LBC’ 72

Protocol jeugdbegeleiding

Protocol Ongewenst Gedrag

Fotografie en video opnames
Het maken en verspreiden van opnames (foto en film) en informatie van/over leden is hedendaags niet te controleren en wordt door een ieder veelvuldig ingezet. Algemeen wordt gesteld dat voor het maken van opnames (film/foto) tijdens LBC ’72 activiteiten en verspreiden van informatie naar welk medium dan ook, LBC ’72 geen verantwoording kan dragen. De fotografie- en video-opnames kunnen worden gebruikt voor promotie doeleinden op social media, de website tijdens de promotie van interne evenementen.

Indien u als lid wenst dat er geen foto’s of film van u of uw kind wordt gemaakt tijdens de les of anderen LBC ’72 activiteiten, dient u dit aan ons kenbaar te maken zodat LBC ’72 hier rekening mee kan houden. Dit kan door een mail te sturen naar info@lbc72.nl